Witamy na stronie

Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Informacje ogólne dotyczące Stowarzyszenia:

KalendariumStatut | WładzeCzłonkostwoKontakt

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym,
działającym na podstawie Prawa o stowarzyszeniach i posiadającym osobowość prawną.

Celem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej jest:
1. prowadzenie, inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej,
2. popularyzowanie praktycznego zastosowania jej osiągnięć w gospodarce i w życiu społecznym.