Władze

Prezes

 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Wiceprezesi

 • prof. dr hab. Witold Abramowicz
 • prof. SGH dr hab. Andrzej Kobyliński
 • prof. PCz dr hab. Dorota Jelonek

Członkowie Zarządu

 • prof. UE we Wrocławiu dr hab. Helena Dudycz
 • prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
 • prof. PW dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Sekretarz

 • prof. UE w Katowicach dr hab. Małgorzata Pańkowska

Skarbnik

 • dr Edyta Abramek

Rada Naukowa

Przewodniczący:

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Członkowie

 • dr Barbara Filipczyk
 • dr Agata Filipowska
 • prof. dr hab. Jerzy Korczak
 • dr Karol Korczak
 • prof. UE we Wrocławiu dr hab.inż. Mieczysław Owoc
 • prof. UMCS dr hab. Zbigniew Pastuszak
 • prof. PG dr hab. Marcin Sikorski
 • prof. dr hab Zdzisław Szyjewski
 • prof. PO dr hab. Janusz Wielki

Sąd Koleżeński

Przewodniczący

 • prof. SGGW dr hab. Joanna Paliszkiewicz

Członkowie

 • dr Oskar Szumski
 • dr Konrad Szymański

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

 • prof dr hab. Andrzej Bytniewski

Członkowie

 • dr Cezary Stępniak
 • prof. SGH dr hab. Michał Goliński

Komisja Konkursu Prac Dyplomowych NTIE

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Małgorzata Nycz

Członek

 • mgr Katarzyna Marciniak