Władze

Prezes

 • prof. dr hab. Dorota Jelonek

Wiceprezesi

 • prof. dr hab. Witold Chmielarz
 • prof. UE w Katowicach dr hab. Małgorzata Pańkowska
 • prof. UE we Wrocławiu dr hab. Helena Dudycz

Członkowie Zarządu

 • prof. SGH dr hab. Michał Goliński
 • dr hab. inż. Jarosław Wątróbski
 • dr Karol Korczak

Sekretarz

 • dr Tomasz Turek

Skarbnik

 • dr inż. Paula Bajdor

Rada Naukowa

Przewodniczący:

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Z-ca Przewodniczącego:

 • prof. UE we Wrocławiu dr hab. Iwona Chomiak-Orsa

Członkowie

 • prof. dr hab. Witold Abramowicz
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
 • prof. dr hab. Jerzy Korczak
 • prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
 • prof. PO dr hab. Janusz Wielki
 • prof. SGH, dr hab. Andrzej Kobyliński
 • prof. UEK, dr hab. Paweł Lula

Sąd Koleżeński

Przewodniczący

 • prof. SGGW dr hab. Joanna Paliszkiewicz

Członkowie

 • dr Oskar Szumski
 • Jędrzej Wieczorkowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Andrzej Bytniewski

Członkowie

 • prof. UMCS, dr hab. Zbigniew Pastuszak
 • dr Marek Zborowski

Komisja Konkursowa

Przewodnicząca

 • prof. UE, dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Członkowie

 • dr hab. Maria Mach-Król
 • prof. UE, dr Mariusz Żytniewski