Konkursy

Otwarcie XXVI Konkursu Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Konkursie Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Zapraszamy do zgłaszania prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich związanych tematycznie z informatyką ekonomiczną i obronionych w 2022 r.

Prace wraz z kompletem dokumentów w wersji elektronicznej prosimy przesyłać przez stronę internetową Konkursu NTIE https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie.
Formularz zgłoszeniowy do składania dokumentów do Konkursu jest dostępny pod adresem https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/formularz-zgloszeniowy.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń w XXVI Konkursie NTIE w terminie do 20 lutego 2023 roku!

Komisja Konkursowa NTIE
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, iż Komisja Konkursowa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej w składzie:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE – przewodnicząca
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE – członek
dr Mariusz Żytniewski – sekretarz
rozstrzygnęła wyniki XXV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE.

W konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z informatyki ekonomicznej obronioną w roku 2021 ogłoszono następujące wyniki:

Pierwsze miejsce (liczba otrzymanych punktów 66):
Autor: Oskar Riewe-Perła
Tytuł pracy: Human Activity Recognition and Prediction in Smart Home Environment
with Deep Learning
Promotor: dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Drugie miejsce (liczba otrzymanych punktów 64):
Autor: Renata Gola
Tytuł pracy: Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy wpływu mediów
społecznościowych na wartość europejskich spółek publicznych
Promotor: dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Trzecie miejsce (liczba otrzymanych punktów 63):
Autor: Oskar Dołżkiewicz
Tytuł pracy: Wykorzystanie metod głębokiego uczenia ze wzmocnieniem w grach
Promotor: dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W konkursie na najlepszą pracę magisterską z informatyki ekonomicznej obronioną w roku 2021 ogłoszono następujące wyniki:

Pierwsze miejsce (liczba otrzymanych punktów: 64):
Autor: Magda Witecka
Tytuł pracy: Analiza e-sportowców w grze Counter Strike: Global Offensive
Promotor: dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Drugie miejsce (liczba otrzymanych punktów: 61) ex aequo:
Autor: Bartłomiej Hadasik
Tytuł pracy: Reduction of information asymmetry in e-commerce: the web scraping approach
Promotor: dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Autor: Błażej Czuczwara
Tytuł pracy: Zastosowanie uczenia maszynowego w wierzytelnościach z użyciem języka Python
Promotor: dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Trzecie miejsce (liczba otrzymanych punktów: 58) ex aequo:
Autor: Adrian Stępniak
Tytuł pracy: Klasyfikacja spożycia według celu za pomocą metod przetwarzania
języka naturalnego
Promotor: dr hab. Paweł Baranowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Autor: Monika Siwiec
Tytuł pracy: Wykorzystanie process mining w przedsiębiorstwach na przykładzie
branży e-commerce
Promotor: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH , Szkoła Główna Handlowa

Wszystkie informacje o Konkursie mogą Państwo znaleźć na stronie XXV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE: https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski

Komisja Konkursowa Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej zaprasza do udziału w XXV Konkursie Prac Dyplomowych obronionych w 2021 roku.

Zapraszamy do zgłaszania na Konkurs prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich, związanych z aktualną tematyką z zakresu informatyki ekonomicznej obronionych w czasie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne będzie przesłanie pracy w wersji elektronicznej (plik .pdf), załączenie pisma z oświadczeniem Promotora, potwierdzającym obronę pracy w 2021 roku (skan – plik .pdf) oraz dołączenie streszczenia pracy (plik .pdf). Wszystkich zainteresowanych Autorów i Promotorów prac zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem XXV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE na nowej stronie internetowej: https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie.

Prace wraz z kompletem dokumentów w wersji elektronicznej prosimy o przesyłanie w terminie do 1 czerwca 2022 roku.

Formularz do składania dokumentów konkursowych jest dostępny pod adresem https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/formularz-zgloszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXV Konkursie Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej i życzymy sukcesów Uczestnikom.

Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem: konkurs.ntie(at)uekat.pl

Komisja Konkursowa:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski

Podczas uroczystej Gali IV Kongresu Informatyki Ekonomicznej zorganizowanej w dniu 21 października 2021 roku w Olsztynie koło Częstochowy ogłoszono wyniki XXIV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE. Laureatom konkursu osobiście pogratulowała i wręczyła pamiątkowe dyplomy Prezes NTIE, Prof. dr hab. Dorota Jelonek w towarzystwie Przewodniczącej Komisji Konkursowej dr hab. inż. Anny Sołtysik-Piorunkiewicz, Prof. UE.

Do Konkursu zgłoszono łącznie 25 prac dyplomowych, w tym 14 prac magisterskich i 11 prac licencjackich/inżynierskich. Prace zostały zrecenzowane przez grono znamienitych Profesorów, Członków NTIE. Na podstawie recenzji wyłoniono zwycięzców Konkursu. Wśród laureatów znalazło się pięciu absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich i czterech absolwentów studiów magisterskich.

W konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacka/Inżynierską obronioną z informatyki ekonomicznej w roku 2020 ogłoszono następujące wyniki:

Pierwsze miejsce:
Tytuł pracy: Creation of the Autonomous Vehicle Steering Model in a Simulated Environment
Autorzy: Jacek Jankowiak i Ksawery Smoczyński
Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Drugie miejsce ex equo:
Tytuł pracy: Ekstrakcja emocji z wykorzystaniem modelu rozpoznającego gesty dłoni
Autor: Mikołaj Woźniak
Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tytuł pracy: Projekt mobilnej aplikacji „MetroInfo” do zarządzania informacją w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli
Autor: Tomasz Wajsman
Promotor: dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Trzecie miejsce:
Tytuł pracy: Sztuczna inteligencja w systemach question‐answering
Autor: Aleksander Anku
Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską obronioną z informatyki ekonomicznej w roku 2020 ogłoszono następujące wyniki:

Pierwsze miejsce:
Tytuł pracy: Wykorzystanie aplikacji „Cyber asystent” w procesie obsługi zgłoszeń dotyczących zagrożeń w Internecie
Autor: mgr Karolina Wrońska
Promotor: dr Karol Korczak, Uniwersytet Łódzki

Drugie miejsce ex equo:
Tytuł pracy: Wybrane aspekty wdrożenia inteligentnej robotyzacji procesów biznesowych
Autor: mgr Jan Ryzner
Promotor: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

Tytuł pracy: Budowa metodyki wdrożeń systemów ERP z wykorzystaniem blockchain i technologii chmurowych
Autor: mgr Patryk Morawiec
Promotor: dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Trzecie miejsce:
Tytuł pracy: Model budowania zespołu projektowego w świetle doświadczeń Project Managerów
Autor: Aleksandra Skowronek
Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska

Komisja Konkursu NTIE w składzie:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE – przewodnicząca
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE – członek
dr Mariusz Żytniewski – sekretarz

Komisja Konkursowa Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej zaprasza do udziału w XXIV Konkursie Prac Dyplomowych obronionych w 2020 roku.

Zapraszamy do zgłaszania na Konkurs prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich, związanych z aktualną tematyką z zakresu informatyki ekonomicznej obronionych w czasie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne będzie przesłanie pracy w wersji elektronicznej (plik .pdf), załączenie pisma z oświadczeniem Promotora, potwierdzającym obronę pracy w 2020 roku (skan – plik .pdf) oraz dołączenie streszczenia pracy (plik .pdf). Wszystkich zainteresowanych Autorów i Promotorów prac zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem XXIV Konkursu Prac Dyplomowych NTIE na nowej stronie internetowej: https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie.

Prace wraz z kompletem dokumentów w wersji elektronicznej prosimy o przesyłanie w terminie do 15 marca 2021 roku.

Formularz do składania dokumentów konkursowych jest dostępny pod adresem https://katalogstron.ue.katowice.pl/konkursntie/formularz-zgloszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV Konkursie Prac Dyplomowych Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej i życzymy sukcesów Uczestnikom.

Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem: konkurs.ntie(at)uekat.pl

Komisja Konkursowa:
dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE
dr Mariusz Żytniewski

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Wyniki XXIII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej

Na konkurs nadesłano 26 prac, w tym:
– 9 prac licencjackich/inżynierskich,
– 13 prac magisterskich,
– 4 prace doktorskie.

Prace były oceniane według następujących kryteriów:
1. aktualność i ważność tematyki pracy,
2. przydatność dla praktyki,
3. badania własne,
4. oryginalność,
5. wykorzystana literatura,
6. język i forma pracy.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się dnia 30 lipca 2020 roku. Biorąc pod uwagę oceny recenzentów, Komisja Konkursu Prac Dyplomowych przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

1. miejsce: Dorota Celińska-Kopczyńska, Open Source software and the network effects. Promotor: Prof. dr hab. Dariusz T. Dziuba, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, dziubadt@wne.uw.edu.pl

2. miejsce: Iwona Kolasa, Czynniki sukcesu zarządzania projektami zintegrowanych systemów informatycznych w administracji publicznej. Promotor: Prof. dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, ul. Bogucicka 3a Budynek B, 40-226 Katowice, ewa.ziemba@ue.katowice.pl

3. miejsce: Włodzimierz Lewoniewski, Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach WIKI na podstawie analizy ich jakości. Promotor: Prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, witold.abramowicz@uep.edu.pl

II. W grupie prac magisterskich:

1. miejsce: Paulina Danikiewicz, W stronę nierównowagi informacyjnej – pozycja rynkowa konsumenta w gospodarce danych. Promotor: Prof. dr hab. Michał Goliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, mgol@sgh.waw.pl

2. miejsce:

Ex equo:

Piotr Jan Klejnowski, Budowa strategii SEO jako kluczowy element marketingu internetowego przedsiębiorstwa. Promotor: Prof. dr. hab. Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, Sobczak@sgh.waw.pl

Cezary Duda, Estonia jako wzorzec cyfrowej transformacji. Promotor: Prof. dr hab. Michał Goliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, mgol@sgh.waw.pl

3. miejsce: Tomasz Rypień, VR i AR jako narzędzia nowoczesnego marketingu. Promotor: Prof. dr hab. Maria Mach-Król, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, ul. 1 Maja 50 68, 40-287 Katowice, maria.mach-krol@ue.katowice.pl

III. W grupie prac licencjackich:

1. miejsce:

Ex equo:

Kamila Karasiewicz, Wykrywanie nagłówków wyolbrzymiających treść i znaczenie artykułu. Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, agata.filipowska@ue.poznan.pl

Michał Skrzypek, Rozpoznawanie emocji użytkownika na podstawie danych pozyskanych z czujników smartfona. Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, agata.filipowska@ue.poznan.pl

2. miejsce:

Ex equo:

Jakub Józefacki, Rozpoznawanie gatunku filmu na podstawie plakatu filmowego. Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, agata.filipowska@ue.poznan.pl

Zuzanna Żak, Analiza możliwości badania tekstu w celu rozpoznawania sarkazmu. Promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, agata.filipowska@ue.poznan.pl

3. miejsce: Bartłomiej Hadasik, RODO w branży e-commerce na przykładzie sklepu internetowego UNDER MUSCLE. Promotor: dr Joanna Palonka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, ul. Bogucicka 3a Budynek B, 40-226 Katowice, palonka@ue.katowice.pl

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska, prof. UE
Sekretarz: dr inż. Kamal Matouk
Członek: dr. hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE

Ogłoszenie XXIII Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych
w roku kalendarzowym 2019

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXIII Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2019. Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl/regulamin.pdf

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) oraz pismo przewodnie Promotora wraz z jego oświadczeniem, że praca została obroniona w 2019 roku (skan – plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 marca 2020 roku za pomocą strony:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Nycz, prof. UE – malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: dr inż. Kamal Matouk – kamal.matouk(at)ue.wroc.pl
Członek komisji: dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE – iwona.chomiak(at)ue.wroc.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Komisja konkursowa, XXII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2018, w składzie:

– przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska,
– sekretarz: dr inż. Marcin Hernes,
– członek: dr Artur Rot,

biorąc pod uwagę oceny recenzentów, przyjęła następujące ustalenia dotyczące nagród:

I. W grupie prac doktorskich:

1. miejsce: Anna Maria Misiak, Determinanty implementacji systemów Business Intelligence, promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania,

2. miejsce: Milena Stróżyna, Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

3. miejsce: Marcin Ludzia, Projektowanie architektury informatycznej miasta, promotor: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

II. W grupie prac magisterskich:

1. miejsce: Marta Radomska, Projekt wdrożenia Visual Management jako narzędzia wspomagającego zarządzanie procesami produkcji w firmie z branży budowlanej, promotor: dr inż. Olga Sobolewska, Politechnika Warszawska,

2. miejsce: Tomasz Żołądek, Proces projektowania robót strzałowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod informatycznych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych, promotor: dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

3. miejsce: Sebastian Przygoda, Sztuczna Inteligencja – zarys rozwoju, perspektyw i potencjalnego wpływu na społeczeństwo, promotor: dr hab. Michał Goliński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

III. W grupie prac licencjackich:

1. miejsce:

Ex equo:

Michał Michalak, Comparative Analysis of NoSQL Databases for AIS, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Kamil Nowak, Ocena jakości artykułów Wikipedii na podstawie jakości cytowanych publikacji, promotor: dr Krzysztof Węcel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2. miejsce

Ex equo:

Szymon Wieczorek, Recommendation of Music based on Visual Sentiment Analysis with Convolutional Neural Networks, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Jakub Bartosiewicz, Koncepcja systemu informacyjnego dla zastosowania modeli data mining w działaniach marketingu internetowego, promotor: dr Jędrzej Wieczorkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

3. miejsce:

Ex equo:

Marta Joanna Duszyńska, Projekt przedsięwzięcia startup dla sprzedaży ręcznie robionej ceramiki, promotor: dr inż. Olga Sobolewska, Politechnika Warszawska,

Michał Kleszcz, Wdrażanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym ZPC Śnieżka S.A., promotor: dr inż. Kamal Matouk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Ogłoszenie XXII Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych
w roku kalendarzowym 2018

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXII Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2018. Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl/regulamin

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) oraz pismo przewodnie Promotora wraz z jego oświadczeniem, że praca została obroniona w 2018 roku (skan – plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 marca 2019 roku za pomocą strony:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska, prof. UE – malgorzata.nycz-lukaszewska(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: dr inż. Marcin Hernes – marcin.hernes(at)ue.wroc.pl
Członek komisji: dr Artur Rot – artur.rot(at)ue.wroc.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Komisja konkursowa, XXI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2017, w składzie:

– przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska,
– sekretarz: dr inż. Marcin Hernes,
– członek: dr Artur Rot,

biorąc pod uwagę oceny recenzentów, przyjęła następujące ustalenia dotyczące nagród:

I. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Agata Chudzińska, Przetwarzanie danych strumieniowych z wykorzystaniem środowiska SAP HANA, promotor: dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2 miejsce: Paula Kucharska, Strategie działania w ekosystemach biznesu internetowych agencji turystycznych, promotor: dr Krystyna Polańska, Szkoła Główna Handlowa, , SGH w Warszawie,

3 miejsce ex aequo:

Witold Michalak, Zastosowanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia realizacji procesów operacyjnych obsługi wypożyczalni rusztowań, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska, Warszawa,

Agnieszka Kowalczyk, Automatyzacja procesów pozyskiwania danych dla procedur zarządzania opakowaniami w firmie farmaceutycznej z wykorzystaniem systemu Harmony, promotor: dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Krzysztof Kalinowski, SAP HANA jako platforma sprzętowa i aplikacyjna w środowisku systemów SAP, promotor: dr hab. inż. Mieczysław Owoc, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

II. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Dominik Napierała, Branża a obecność firm w mediach społecznościowych – podobieństwa i różnice, promotor: dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

2 miejsce: Katarzyna Kabzińska, Models of Value Proposition of Services using Big Data on the Automotive Market, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

3 miejsce: Paweł Kaczmarski, Projekt wykorzystania technologii BIM w analizie kosztów realizacji inwestycji budowlanych, promotor: dr inż. Olga Sobolewska, Politechnika Warszawska, Warszawa.

Laureaci Konkursu Prac Dyplomowych NTIE 2018:

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 13 grudnia 2018 w Warszawie podczas uroczystego bankietu konferencji TIAPISZ (13-14 grudnia 2018) www.tiapisz.edu.pl, połączonej z uroczystymi obchodami 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Sponsorem nagród Konkursu Prac Dyplomowych NTIE w 2018 r. jest Wydawnictwo CeDeWu z Warszawy, cedewu.pl

Komisja konkursowa XX Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2016 przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

1 miejsce: Monika Eisenbardt, Technologie informacyjno-komunikacyjne źródłem wiedzy prosumentów, promotor: prof. UE dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2 miejsce: Bartosz Perkowski, Modelowanie siły powiązań pomiędzy jednostkami w telekomunikacyjnej sieci społecznej, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 miejsce: Elżbieta Maria Lewańska, Zastosowanie technologii semantycznych w analizie otoczenia podmiotu gospodarczego, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Adam Maciaszek, Wykorzystanie technologii Big Data w przetwarzaniu danych AIS, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce ex aequo:

Paweł Kamiński, Wykorzystanie metody Scrum w praktyce, promotor: prof., dr hab. Andrzej Kobyliński, SGH w Warszawie

Dorota Dziarczykowska, Projekt informatyzacji organizacji sieciowej uwzględniający odpowiedzialną konsumpcję oraz ekonomię dzielenia zasobów materialnych i niematerialnych, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska

3 miejsce: Klaudia Zduńczyk, Projekt systemu przetwarzania i analizy danych Big Data z wykorzystaniem technologii Apache Hadoop w przedsiębiorstwie handlowym, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska

III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce ex aequo:

Jakub Stróżyk, Bankruptcy prediction with the classical approach and data mining techniques, promotor: prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Natalia Słomowicz, Grywalizacja i gry – wykorzystanie w marketingu, promotor: dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2 miejsce: Michał Woźniak, Projekt systemu wspomagającego testowanie działania sklepu internetowego, promotor: dr inż. Kamil Sitarski, Politechnika Warszawska

3 miejsce ex aequo:

Wiktoria Kornatowska, Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy danych na przykładzie 3Shape Poland sp.z o.o., promotor: prof. US dr hab. Jacek Cypryjański, Uniwersytet Szczeciński

Ewelina Górecka, Budowa komputerowego modelu rachunku kosztów działań dla produkcji brokułów, promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Januszewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wręczenie nagród zaplanowane jest podczas uroczystej kolacji w czwartek (29.06.2017) o godzinie 20:00 w Concordia Design w Poznaniu.

Ogłoszenie XX Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny informatyki ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2016

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XX Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2016. Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl/regulamin

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) oraz pismo przewodnie Promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2016 roku (skan – plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 28 lutego 2017 roku za pomocą strony:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl

Przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz – malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: dr inż. Marcin Hernes – marcin.hernes(at)ue.wroc.pl
Członek Komisji: prof. UE, dr hab. Helena Dudycz – helena.dudycz(at)ue.wroc.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Komisja konkursowa XIX Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2015 przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

Wyróżnienie: Jacek Małyszko, Automatyczne przetwarzania recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotor pomocniczy: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Romana Berendt, Analiza wydźwięku komentarzy na temat usług świadczonych przez operatorów energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAP HANA, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce: Karolina Konstantynowicz, Wykorzystanie kanw biznesowych do budowy modelu działania działu IT w firmie ubezpieczeniowej, promotor: prof. dr hab. Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3 miejsce: Paulina Piotrowska, Rywalizacja na rynku transportu lotniczego na przykładzie firm Boening oraz Airbus, promotor: dr Zbigniew Gontar, Uniwersytet Łódzki,

III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Piotr Jankowiak i Piotr Kałużny, Human mobility profiling based on Call Detail Records analysis, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce: Arkadiusz Kołodziejczyk, Modelowanie kryptowaluty z wykorzystaniem mechanizmu dowodu pracy, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 miejsce: Marcin Jasiński, Rozwiązania Open Source w chmurze obliczeniowej, promotor: dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XIX Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2014/2015

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf), pismo przewodnie Promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2014/2015 roku, prosimy przesłać na adres e-mail: malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl w terminie do 5 lutego 2016

Przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz – malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: mgr Katarzyna Marciniak – katarzyna.marciniak(at)ue.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy

Komisja konkursowa XVIII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2014 przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

1 miejsce: Paweł Weichbroth, Hybrydowa metoda wartościowania wiedzy o ścieżkach nawigacji użytkowników portali internetowych, promotor: prof. UE dr hab. Mieczysław Owoc, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

2 miejsce: Aleksander Fafuła, Eksploracja błędów poznawczych inwestorów giełdowych promotor: prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Paweł Kozyra, Udostępnienie informacji publicznej w mediach społecznościowych, promotor: prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

2 miejsce: Piotr Zwolenkiewicz, Metody ewolucji podgrafów w telekomunikacyjnym grafie społecznościowym, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

3 miejsce: Robert Marczyński i Łukasz Skrok, Statolatria – implementacja modelu ekonomiczno-demokratycznego jako internetowej symulacji, promotor: prof. SGH dr hab. Tomasz Kuszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Milena Ćmil, Ocena możliwości wykorzystania analizy wydźwięku w procesie podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2 miejsce: Aneta Rycko, Tożsamość w Internecie – świadomość i ochrona w kontekście socjotechnik, promotor: dr Andrzej Sołtysik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

3 miejsce: Łukasz Grzybowski, Zastosowanie metod eksploracji powiązanych danych w domenie zamówień publicznych, promotor: dr Krzysztof Węcel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XVIII Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2013/2014.

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 lutego 2015 za pomocą strony: www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl. Pismo przewodnie Promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2013/2014 roku, prosimy przesłać na adres Przewodniczącej Komisji Konkursowej:

prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz
malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.