Konkursy

Ogłoszenie XXII Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych
w roku kalendarzowym 2018

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XXII Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2018. Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl/regulamin

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) oraz pismo przewodnie Promotora wraz z jego oświadczeniem, że praca została obroniona w 2018 roku (skan – plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 marca 2019 roku za pomocą strony:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska, prof. UE – malgorzata.nycz-lukaszewska(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: dr inż. Marcin Hernes – marcin.hernes(at)ue.wroc.pl
Członek komisji: dr Artur Rot – artur.rot(at)ue.wroc.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Komisja konkursowa, XXI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2017, w składzie:

– przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz-Łukaszewska,
– sekretarz: dr inż. Marcin Hernes,
– członek: dr Artur Rot,

biorąc pod uwagę oceny recenzentów, przyjęła następujące ustalenia dotyczące nagród:

I. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Agata Chudzińska, Przetwarzanie danych strumieniowych z wykorzystaniem środowiska SAP HANA, promotor: dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2 miejsce: Paula Kucharska, Strategie działania w ekosystemach biznesu internetowych agencji turystycznych, promotor: dr Krystyna Polańska, Szkoła Główna Handlowa, , SGH w Warszawie,

3 miejsce ex aequo:

Witold Michalak, Zastosowanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia realizacji procesów operacyjnych obsługi wypożyczalni rusztowań, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska, Warszawa

Agnieszka Kowalczyk, Automatyzacja procesów pozyskiwania danych dla procedur zarządzania opakowaniami w firmie farmaceutycznej z wykorzystaniem systemu Harmony, promotor: dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Krzysztof Kalinowski, SAP HANA jako platforma sprzętowa i aplikacyjna w środowisku systemów SAP, promotor: dr hab. inż. Mieczysław Owoc, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

II. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Dominik Napierała, Branża a obecność firm w mediach społecznościowych – podobieństwa i różnice, promotor: dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

2 miejsce: Katarzyna Kabzińska, Models of Value Proposition of Services using Big Data on the Automotive Market, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

3 miejsce: Paweł Kaczmarski, Projekt wykorzystania technologii BIM w analizie kosztów realizacji inwestycji budowlanych, promotor: dr inż. Olga Sobolewska, Politechnika Warszawska, Warszawa.

Laureaci Konkursu Prac Dyplomowych NTIE 2018:

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 13 grudnia 2018 w Warszawie podczas uroczystego bankietu konferencji TIAPISZ (13-14 grudnia 2018) www.tiapisz.edu.pl, połączonej z uroczystymi obchodami 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Sponsorem nagród Konkursu Prac Dyplomowych NTIE w 2018 r. jest Wydawnictwo CeDeWu z Warszawy, cedewu.pl

Komisja konkursowa XX Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2016 przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

1 miejsce: Monika Eisenbardt, Technologie informacyjno-komunikacyjne źródłem wiedzy prosumentów, promotor: prof. UE dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2 miejsce: Bartosz Perkowski, Modelowanie siły powiązań pomiędzy jednostkami w telekomunikacyjnej sieci społecznej, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 miejsce: Elżbieta Maria Lewańska, Zastosowanie technologii semantycznych w analizie otoczenia podmiotu gospodarczego, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Adam Maciaszek, Wykorzystanie technologii Big Data w przetwarzaniu danych AIS, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce ex aequo:

Paweł Kamiński, Wykorzystanie metody Scrum w praktyce, promotor: prof., dr hab. Andrzej Kobyliński, SGH w Warszawie

Dorota Dziarczykowska, Projekt informatyzacji organizacji sieciowej uwzględniający odpowiedzialną konsumpcję oraz ekonomię dzielenia zasobów materialnych i niematerialnych, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska

3 miejsce: Klaudia Zduńczyk, Projekt systemu przetwarzania i analizy danych Big Data z wykorzystaniem technologii Apache Hadoop w przedsiębiorstwie handlowym, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska

III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce ex aequo:

Jakub Stróżyk, Bankruptcy prediction with the classical approach and data mining techniques, promotor: prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Natalia Słomowicz, Grywalizacja i gry – wykorzystanie w marketingu, promotor: dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2 miejsce: Michał Woźniak, Projekt systemu wspomagającego testowanie działania sklepu internetowego, promotor: dr inż. Kamil Sitarski, Politechnika Warszawska

3 miejsce ex aequo:

Wiktoria Kornatowska, Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy danych na przykładzie 3Shape Poland sp.z o.o., promotor: prof. US dr hab. Jacek Cypryjański, Uniwersytet Szczeciński

Ewelina Górecka, Budowa komputerowego modelu rachunku kosztów działań dla produkcji brokułów, promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Januszewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wręczenie nagród zaplanowane jest podczas uroczystej kolacji w czwartek (29.06.2017) o godzinie 20:00 w Concordia Design w Poznaniu.

Ogłoszenie XX Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny informatyki ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2016

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XX Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku kalendarzowym 2016. Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl/regulamin

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) oraz pismo przewodnie Promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2016 roku (skan – plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 28 lutego 2017 roku za pomocą strony:
www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl

Przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz – malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: dr inż. Marcin Hernes – marcin.hernes(at)ue.wroc.pl
Członek Komisji: prof. UE, dr hab. Helena Dudycz – helena.dudycz(at)ue.wroc.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Komisja konkursowa XIX Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2015 przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

Wyróżnienie: Jacek Małyszko, Automatyczne przetwarzania recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotor pomocniczy: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Romana Berendt, Analiza wydźwięku komentarzy na temat usług świadczonych przez operatorów energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania SAP HANA, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce: Karolina Konstantynowicz, Wykorzystanie kanw biznesowych do budowy modelu działania działu IT w firmie ubezpieczeniowej, promotor: prof. dr hab. Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3 miejsce: Paulina Piotrowska, Rywalizacja na rynku transportu lotniczego na przykładzie firm Boening oraz Airbus, promotor: dr Zbigniew Gontar, Uniwersytet Łódzki,

III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Piotr Jankowiak i Piotr Kałużny, Human mobility profiling based on Call Detail Records analysis, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 miejsce: Arkadiusz Kołodziejczyk, Modelowanie kryptowaluty z wykorzystaniem mechanizmu dowodu pracy, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3 miejsce: Marcin Jasiński, Rozwiązania Open Source w chmurze obliczeniowej, promotor: dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XIX Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2014/2015

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf), pismo przewodnie Promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2014/2015 roku, prosimy przesłać na adres e-mail: malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl w terminie do 5 lutego 2016

Przewodnicząca: prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz – malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Sekretarz: mgr Katarzyna Marciniak – katarzyna.marciniak(at)ue.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy

Komisja konkursowa XVIII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2014 przyjęła następujące ustalenia:

I. W grupie prac doktorskich:

1 miejsce: Paweł Weichbroth, Hybrydowa metoda wartościowania wiedzy o ścieżkach nawigacji użytkowników portali internetowych, promotor: prof. UE dr hab. Mieczysław Owoc, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

2 miejsce: Aleksander Fafuła, Eksploracja błędów poznawczych inwestorów giełdowych promotor: prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

II. W grupie prac magisterskich:

1 miejsce: Paweł Kozyra, Udostępnienie informacji publicznej w mediach społecznościowych, promotor: prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

2 miejsce: Piotr Zwolenkiewicz, Metody ewolucji podgrafów w telekomunikacyjnym grafie społecznościowym, promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

3 miejsce: Robert Marczyński i Łukasz Skrok, Statolatria – implementacja modelu ekonomiczno-demokratycznego jako internetowej symulacji, promotor: prof. SGH dr hab. Tomasz Kuszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

III. W grupie prac licencjackich:

1 miejsce: Milena Ćmil, Ocena możliwości wykorzystania analizy wydźwięku w procesie podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze, promotor: dr Agata Filipowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2 miejsce: Aneta Rycko, Tożsamość w Internecie – świadomość i ochrona w kontekście socjotechnik, promotor: dr Andrzej Sołtysik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

3 miejsce: Łukasz Grzybowski, Zastosowanie metod eksploracji powiązanych danych w domenie zamówień publicznych, promotor: dr Krzysztof Węcel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej ogłasza XVIII Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2013/2014.

Pracę w wersji elektronicznej (plik .pdf) prosimy przesłać w terminie do 15 lutego 2015 za pomocą strony: www.konkurs.ntie.ue.wroc.pl. Pismo przewodnie Promotora wraz z zaświadczeniem, że praca została obroniona w 2013/2014 roku, prosimy przesłać na adres Przewodniczącej Komisji Konkursowej:

prof. UE, dr hab. inż. Małgorzata Nycz
malgorzata.nycz(at)ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.